K Hipodromu 213
434 01 Most
+420 476 101 734

Mostecký Hipodrom je součástí rekultivačního parku Velebudice, který patří mezi špičkové projekty tzv. české rekultivační školy, která je s respektem uznávána na celém světě. V souvislosti s úvahami o využití Velebudické výsypky byl v roce 1973 zpracován záměr vybudování rekultivačního parku jako areálu odpočinku a zdraví, jehož dominantou se stane dostihová dráha.

Velebudická výsypka se řadí mezi největší výsypky v bývalém Severočeském hnědouhelném revíru a byla vytvářena z nadložních zemin závodu Jan Šverma na celkové výměře cca 790 ha. Smyslem a cílem veškerého úsilí bylo navrátit mrtvým plochám výsypkových prostor jejich společenský význam. Naprostá většina evropských dostihových drah je vybudována na urovnaných přírodních terénech. Proto nejen u nás, ale i v evropském měřítku, je stavba mostecké dostihové dráhy, zejména její provedení od základů, téměř unikátní záležitostí.

Konstrukce dráhy byla provedena tak, aby splňovala požadavky na ní kladené, byla dostatečně pevná a pružná. Trávník lze díky drenážnímu systému podle potřeby na celé ploše závodiště zavlažovat nebo z něj rychle odvést vodu. Jako jediné závodiště v České republice má mostecký Hipodrom přímou dráhu pro rovinové dostihy o délce 1200 m, šířka vnějšího oblouku dráhy je 30 m a délka 1800 m, vnitřní dráhy mají šířku 20 m. Zcela ojedinělé je také vybudování rozsáhlé tréninkové dráhy, která je umístěna mimo dostihovou dráhu a ostatní česká závodiště ji nemají. Zde je možno na rozloze 43 ha bez problémů trénovat buď na písčité nebo travnaté dráze.

Kalendář

Sobota 7.4
Zahajovací dostihový den
Sobota 12.5
Memoriál Vlastimila Smolíka, Memoriál dr. Otakara Frankenbergera
Pátek 1.6
38. Cena Jezdectví
Čtvrtek 12.7
Dostihový den PMU
Sobota 25.8
21. Velká letní cena, 97. Svatováclavská cena, 19. Velká mostecká steeplechase
Sobota 20.10
93. Českomoravská cena, 80. Cena zimního favorita