Tyto webové stránky a všechny materiály v nich uvedené jsou chráněny právy duševního vlastnictví.

Texty, fotografie a další materiály označené „-redakce-“ nebo bez uvedení autora jsou vám plně k dispozici. Potěší nás cokoliv, co z těchto stránek dále zveřejníte, budete kopírovat či jakkoliv šířit, s uvedením odkazu na naše stránky www.dostihy.net.

Ostatní texty, fotografie a další materiály, mohou být majetkem třetích osob, jsou zde zveřejněny s jejich souhlasem a chráněny právy duševního vlastnictví, včetně autorských práv. Bez písemného souhlasu je nelze kopírovat, rozšiřovat, dále zveřejňovat, upravovat či jinak zpřístupňovat ostatním. Pokud máte zájem o jejich využití, obraťte se na redakce@dostihy.net.