Závodní 19
360 06 Karlovy Vary
+420 353 592 120

Na konci 19. století prožívalo lázeňské město Karlovy Vary ve své historii zatím svůj největší rozkvět. Život i provoz lázní byl přizpůsoben největšímu pohodlí lázeňských hostů, kteří sem přijížděli prakticky z celého světa. Bylo proto jen otázkou času, kdy k pobavení lázeňských hostů vznikne v Karlových Varech také dostihové závodiště.

Prvním impulsem bylo založení jezdeckého klubu v Karlových Varech, který v roce 1894 navázal styky s jezdeckými kluby v Praze a ve Vídni. Od tohoto okamžiku začal karlovarský jezdecký klub provozovat mnohé aktivity, jež dopomohly k vybudování závodiště.

Stavba dostihové dráhy, postupně realizovaná podle projektů vídeňského architekta Alfréda Bayera ve spolupráci s inspektorem dostihových drah H. Slavkovským, byla 30. června 1899 za velkého zájmu veřejnosti slavnostně předána Českému jezdeckému klubu.

V dalších obdobích se na závodišti střídala období lesku a úpadku, v roce 1939 byla dostihová dráha dokonce uzavřena a sloužila jako vojenské cvičiště. V roce 1946 bylo závodiště slavnostně otevřeno Jockey Clubem a udrželo se až do roku 1989.

Závodiště se nesmazatelně vtisklo do koloritu Karlových Varů a tvoří nedílnou součást jejich historie. Na jeho půdě často pobývali významní představitelé z řad šlechty a měšťanstva, ale i osobnosti z politického a kulturního života.

SOUČASNOST

V lednu 1996 byla založena akciová společnost Karlovarské závodiště. Cílem společnosti bylo zušlechtit městem dlouhodobě pronajatý areál závodiště, pořádat zde dostihy nejvyšší sportovní úrovně a organizovat v areálu i jiné než sportovní akce.

V roce 2003 všechny tyto činnosti a správu celého areálu převzala od Karlovarského závodiště a.s. společnost CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o..

V rámci působnosti golfového hřiště bylo založeno občanské sdružení GOLF & RACING CLUB Karlovy Vary ( GRCKV ).

Představitelé společnosti CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o. usilují o to, aby se z dostihů stala významná společenská událost nejen regionálního charakteru. Využívají přitom atmosféru lázeňského města spolu se specifickým prostředím dostihového závodiště, kde především secesní tribuna a celkové historické ladění závodiště evokuje atmosféru let dávno minulých. Skutečnost, že se koná v Karlových Varech filmový festival, v jehož programu je karlovarské závodiště pevně zakomponováno, zvyšuje společenskou prestiž zde konaných akcí. To potvrzuje i pravidelná spolupráce s televizí a dalšími médii.

Kalendář

Sobota 28.4
Dostihový den Evropské šlechty
Pátek 15.6
90. Karlovarská dvojnásobná míle
Neděle 1.7
Letní cena klisen, Pohár Josefa Váni
Neděle 22.7
73. Oaks, Lázeňská míle
Neděle 5.8
Cena města Karlovy Vary - Memoriál Josefa Dolejšího
Neděle 19.8
Cena Masise
Pátek 28.9
37. Cena zimní královny