amatér (zkr. am.)

jezdec dostihových koní, který nepobírá žádnou odměnu za jízdu a není vyučen v oboru.

(eng) amateur rider
(deu) Amateurrennreiter
anglický plnokrevník (zkr. A 1/1)

nejrychlejší plemeno koní, ”koňský aristokrat”, původ (rodokmen, pedigree) každého jedince musí všemi jeho předky směřovat do zakládající plemenné knihy, která byla uzavřena roku 1791 v Anglii.

(eng) thoroughbred
(deu) Vollblut
anglický polokrevník (zkr. A 1/2)

teplokrevník, jenž má v nejbližších pěti generacích rodokmenu podíl krve anglického plnokrevníka alespoň 51 procent.

(eng) halfbred
(deu) Halbblut
barvy koní
  • ryzák (r.) je kůň ryzí barvy v různých odstínech, hřívu a ocas má vždy ryzí;
  • hnědák (hd.) je kůň hnědé barvy s odstíny od světlého po tmavý (tmhd.) až černý (čhd.), hřívu a ocas má vždy černé;
  • bělouš (b.) je kůň s barvou srsti bílou nebo i tmavou, ale vždy s příměsí bílých chlupů, hříbata se rodí černá, ale postupně věkem, při línání vybělují;
  • vraník (vr.) je výlučně černě zbarvený kůň, u anglického plnokrevníka se jedná o velmi zřídka se vyskytující zbarvení.
(eng) horse colours
(deu) Pferdefarben
barvy stáje - též dres

vodítko pro snadnou identifikaci koní v dostihu. Reprezentanti jednoho majitele nosí jeho zaregistrované barvy, pokud se v dostihu sejde více koní téhož majitele, musí je od sebe rozlišovat barva čapky jezdce. Dvě stáje (dva různí majitelé) v jedné zemi nemohou mít zaregistrován dres zcela totožný.

(eng) racing colours
(deu) Rennfarben
bělouš (zkr. b.)

je kůň s barvou srsti bílou nebo i tmavou, ale vždy s příměsí bílých chlupů, hříbata se rodí černá, ale postupně věkem, při línání vybělují;

(eng) grey (horse)
(deu) Schimmel
bičík - též klacek, tágo

jezdcova pomůcka k pobízení koně, striktně je povolen a rozhodčími hlídán počet ran během dostihu, dodrženy musejí být také tvar a délka bičíku. V dostizích dvouletých koní smí jezdec používat bičík až od 1. července příslušné sezóny.

(eng) whip
(deu) Peitsche
bookmaker

osoba přijímající sázky na předem stanovené pevné kurzy. Jeho úspěšnost spočívá v tom, že umí posoudit pravděpodobnost vítězství jednotlivých koní a v nabídce sázejícím ji kursově (poměrně) vyjádřit tak, aby sázené peníze na různé koně nabral vyváženě.

(eng) bookmaker
(deu) Buchmacher
cena (typ dostihu)

dostih se stanovenou základní hmotností, v němž jsou úlevy či přívažky koní vypočítávány podle předchozích výsledků a získaných peněz.

(eng) stakes
(deu) Preis
cíl-foto

fotografie zhotovená cílovou kamerou, ve sporných případech slouží rozhodčím ke stanovení konečného pořadí koní v cíli.

(eng) photo finish
(deu) Zielfoto
cílová rovinka

část dostihové dráhy od konce posledního oblouku do cíle.

(eng) homestraight
(deu) Zielgerade
černý hnědák (zkr. čhd.)

je kůň hnědé barvy s černým odstínem, hřívu a ocas má černé.

(eng) black bay
(deu) Schwarzbraun
délka dostihu - též distance dostihu

vzdálenost od startu do cíle dostihu.

(eng) race distance
délka koňská

míra (od nosu k zádi koně), kterou se vyjadřuje rozdíl mezi koňmi při doběhu dostihu v cíli, měří přibližně tři metry. V průběhu dostihu se rozestupy v délkách mezi účastníky udávají od zádi vpředu jsoucího koně k hlavě koně následujícího.

(eng) lenght
distance

úsek posledních 200 metrů před cílem, kde koně svádějí rozhodující boj o konečné pořadí v cíli. Pokud kůň v rovinovém dostihu není na distanci v momentě, kdy vítěz probíhá cílem, je diskvalifikován. Ale ”distancí dostihu” je míněn ekvivalent k délce dostihu.

(eng) final furlong
distance dostihu - též délka dostihu

vzdálenost od startu do cíle dostihu.

(eng) race distance
distanční terč

dobře viditelný mezník označující počátek distance.

(eng) final furlong mark
dostihová komise (zkr. DK)

sbor rozhodčích pověřený řízením dostihového dne a dohlížející na regulérnost dostihů podle dostihového řádu.

(eng) stewards
dostihový řád

komplexní soubor pravidel (vydaný Jockey Clubem), podle kterého se řídí veškerý dostihový provoz v ČR, je v souladu s usneseními mezinárodních dostihových autorit.

(eng) racing rules
dráha (dostihová)

v našich podmínkách většinou travnatá, při rovinovém dostihu se vnější pískový kraj nepovažuje za součást dostihové dráhy. Stav dráhy se měří pendometrem, číselně se udává ve stupních, slovně od termínu tvrdá až po termín hluboká.

(eng) racetrack
(deu) Rennbahn
dres - též barvy stáje

vodítko pro snadnou identifikaci koní v dostihu. Reprezentanti jednoho majitele nosí jeho zaregistrované barvy, pokud se v dostihu sejde více koní téhož majitele, musí je od sebe rozlišovat barva čapky jezdce. Dvě stáje (dva různí majitelé) v jedné zemi nemohou mít zaregistrován dres zcela totožný.

(eng) racing colours
(deu) Rennfarben
exteriér

celkový vnější vzhled koně.

(eng) exterior
furlong

anglická délková míra, 201,16 metru (osm furlongů je jedna míle).

generální handicap (zkr. GH)

pořadí koní (vyjadřuje se v kilogramech) podle jejich výkonnosti po skončení sezóny, sestavuje ho handicaper.

(eng) classification
handicap [hendikep] (typ dostihu)

dostih, v němž koně nesou různou hmotnost stanovenou handicaperem podle jejich předchozích výkonů (zachyceno v průběžném handicapu), šance koní na vítězství by měly být teoreticky vyrovnané.

(eng) handicap
(deu) Ausgleich
handicaper [hendikepr]

oficiálně jmenovaný (Jockey Clubem) dostihový činovník, který po celou sezónu sleduje formy a výkonnost koní, sestavuje průběžný a generální handicap.

(eng) handicapper
hmotnost

předepsaný údaj ve startovní listině pro každého koně v dostihu. Při převážení po dostihu musí hmotnost jezdce souhlasit (minimální rozdíl povolen) s navážením před dostihem, jinak může být kůň diskvalifikován.

(eng) weight
hnědák (zkr. hd.)

je kůň hnědé barvy světlého odstínu, hřívu a ocas má vždy černé.

(eng) bay
chovatel (koně)

vlastník klisny-matky při narození hříběte.

(eng) breeder
(deu) Züchter
jezdec (zkr. j.)

profesionál, který ještě nedosáhl padesáti vítězství v kariéře.

(eng) jockey, rider
(deu) Jockey, Berufsrennreiter
Jockey Club ČR (zkr. JCČR) [džokej klub]

hlavní orgán cvalového dostihového sportu v České republice, podporuje, organizuje a kontroluje chov plnokrevníka a cvalový dostihový provoz na území ČR.

(eng) Czech Horseracing and Breeding Authority
karambol - též kolize

srážka dvou nebo více (skrumáž) koní v dostihu.

(eng) crash
kategorie (zkr. k., kat.)

rozdělení dostihů podle kvality startujících koní (u nás V. až I. kategorie). Kategoriemi vyššími než první jsou národní listed (NL), listed (L) a dostihy se statutem graded tři, dva a jedna (Gd-3, Gd-2 a Gd-1).

(eng) class
klasické dostihy

pět nejdůležitějších výkonnostních zkoušek pro tříleté koně, všichni nesou stejnou hmotnost, jen klisny mají v soubojích s hřebci a valachy úlevu 1,5 kg. V ČR jsou to Jarní cena klisen 1600 m (jen klisny), Velká jarní cena 1600 m, České derby 2400 m, Oaks - Memoriál ing. Bohumila Tichoty 2400 m (jen klisny), St. Leger 2800 m. Série vítězství ve třech klasických dostizích přístupných všem se nazývá Klasická trojkoruna.

(eng) classic races
kolize - též karambol

srážka dvou nebo více (skrumáž) koní v dostihu.

(eng) crash
křižování

incident v průběhu dostihu, kdy jeden kůň překříží dráhu jinému koni, aniž přitom má jasný náskok dvou délek (měřeno od zádi křižujícího koně k hlavě křižovaného koně). Uznají-li rozhodčí křižování s vlivem na výsledek dostihu, následuje změna pořadí v cíli nebo diskvalifikace křižujícího koně.

(eng) crossing in race - forbidden
kurz dostihu

vyznačená trať ve steeplechase s určením směru a pořadí překážek.

(eng) course of race
kurz sázkový

Poměr možné výhry ku vsazené částce.

(eng) betting odds
licence (jezdecká, trenérská, majitelská, funkcionářská)

povolení Jockey Clubu k výkonu příslušné činnosti, udílí se zpravidla na jednu sezónu.

(eng) licence
majitel

fyzická nebo právnická osoba registrovaná Jockey Clubem, která může vysílat koně do dostihů pod svými dostihovými barvami (barvami stáje), podávat přihlášky, oznámení startujících koní, škrtat koně z dostihu a přijímat na svůj účet vyhrané ceny.

(eng) owner
(deu) Besitzer
mílař

kůň s distančním optimem mezi 1400 a 1800 metry (v rovinových dostizích).

(eng) miler
míle

anglická délková míra, 1609,3 metru (jedna míle je osm furlongů).

(eng) mile
nevyvážený

kůň nese v souladu s propozicemi handicapového dostihu vyšší hmotnost, než odpovídá jeho průběžnému handicapu.

(eng) unweighted
odznaky

vrozené odchylky (většinou bílé) od základního zbarvení srsti, zejména na hlavě a nohou koně. Zapíší se do Průkazu koně a jsou pomůckou při jeho identifikaci.

(eng) signs
pád jezdce

situace, kdy v průběhu dostihu jezdec opustí koně a dotkne se terénu (země nebo překážky) jakoukoli částí těla.

(eng) fall of jockey
pád koně

situace, kdy se kůň v průběhu dostihu dotkne země ramenním kloubem nebo kyčelním hrbolem.

(eng) fall of horse
paddock [pedok]

ohrazený prostor na závodišti, kde jsou koně voděni před dostihem, trenéři zde, zpravidla za přítomnosti majitelů, udílejí jezdcům ordre, jezdci zde pak nasedají na koně.

pedigree

rodokmen koně, u anglického plnokrevníka uváděn do páté generace (pětigenerační rodokmen).

pod čarou

při omezeném počtu startujících jsou náhradníci uvedeni pod čarou startovní listiny a dostihu se mohou zúčastnit, pouze pokud je někdo ze startovní listiny před startem škrtnut.

(eng) substitutes
pole

souhrn všech účastníků dostihu, doběhl-li kůň ”v poli”, znamená to, že se výrazněji neprosadil a skončil mezi poraženými.

(eng) field
propozice

předem vypsané podmínky každého dostihu.

(eng) conditions of race
protest

proti výsledku dostihu může podat kterýkoliv účastník dostihu protest. Na základě uznání protestu dostihovou komisí (sborem rozhodčích) může být změněno pořadí koní nebo kůň diskvalifikován a uděleny sankce trenérovi a jezdci. Protest mohou podat i sami rozhodčí, pak se jedná o takzvaný protest ex offo.

(eng) enquiry
průběžný handicap (zkr. PH)

pořadí, v němž jsou handicaperem koně seřazováni průběžně (v průběhu jedné sezóny) podle kvality svých výkonů.

(eng) rating
překážkové dostihy

dělí se na dostihy přes proutěné překážky, steeplechase a steeplechase cross-country.

(eng) jump races
přihlášky

předběžný soupis koní přihlášených do dostihu, zpravidla deset dní před konáním dostihu. U významných dostihů mohou být přihlášky rozděleny i na časově delší období s postupným škrtáním (zužováním skupiny kandidátů startu) - tzv. dlouhodobé přihlášky.

(eng) entries
přívažek (penalizace)

zatížení koně nad základní hmotnost podle propozice dostihu, závisí na jeho dřívějších výsledcích a získaných dotacích.

(eng) penalties, extra weight
roček

mladý kůň od jednoho do dvou let, v tomto období přicházející do tréninku, stáří dostihového koně se na severní polokouli mění vždy 1. ledna.

(eng) yearling
rovinové dostihy

výkonnostní zkoušky anglického plnokrevníka na, u nás výlučně travnaté, dráze bez skokových překážek.

(eng) flat races
ryzák (zkr. r.)

je kůň ryzí barvy v různých odstínech, hřívu a ocas má vždy ryzí;

(eng) chesnut
schválení výsledku

je naplněno podpisem výroku cílového rozhodčího předsedou dostihové komise.

(eng) result standing
sprinter - též letoun, flígr

kůň s distančním optimem mezi 1000 a 1400 metry (v rovinových dostizích).

(eng) sprinter
startovní listina

oznámení startujících koní v jednotlivých dostizích s uvedením startovních čísel, jmen koní, jejich věku, nesené hmotnosti a jmen jezdců, v ČR se startovní listiny na víkendové dostihy uzavírají v úterý příslušného týdne.

(eng) card
steeplechase

překážkový dostih, jehož trať je vytyčena v prostoru závodiště na travnatém povrchu a při kterém jeho účastníci překonávají pevné překážky, jejichž odskok a doskok jsou na stejné výškové úrovni.

(eng) steeple-chase
steeplechase cross-country

překážkový dostih, jehož trať je vytyčena na travnatém, písčitém nebo zoraném povrchu a v jehož průběhu překonávají jeho účastníci pevné i přenosné překážky, v cross-country musejí být zařazeny překážky, jejichž odskok a doskok jsou výškově rozdílné, nebo vyžadují podstatné snížení nájezdové rychlosti, nebo překonávání klusem, vylézáním či slézáním, broděním nebo plaváním.

(eng) cross country
stínidla - též blinkers

pomůcka, která zabraňuje pohledu koně do stran (pomáhá mu soustředit se na pohyb vpřed, tedy na výkon v dostihu, a omezuje jej v rozptylování se jinými podněty).

(eng) blinkers
středotraťař

kůň s distančním optimem mezi 1800 a 2200 metry (v rovinových dostizích).

(eng) middle distance horse
tmavý hnědák (zkr. tmhd.)

je kůň hnědé barvy s tmavým odstínem, hřívu a ocas má černé.

(eng) dark bay
točný bod - též vendefána

místo v kurzu steeplechase nebo steeplechase cross-country, které určuje další směr dostihu.

(eng) turn point
trenér

osoba oprávněná licencí Jockey Clubu ČR k tréninku dostihových koní. Dělí se na trenéry z povolání a trenéry-majitele (smí trénovat pouze pět koní v majetku svém nebo nejbližších členů rodiny).

(eng) trainer
úleva jezdecká

kilogramová hodnota, která se (podle titulu jezdce – jezdec, amatér, žák – a počtu jeho vítězství) odečítá v dostizích třetí, čtvrté a páté kategorie od základní hmotnosti předepsané koni.

(eng) allowance
v moci startéra

kůň je v moci startéra, pokud se nachází v čase vydání pokynu k odstartování dostihu (dostihovou komisí startérovi) ve vymezeném prostoru před startem. Jakmile se kůň dostane do moci startéra, již se na něj ani v případě neodstartování do dostihu nevracejí sázky.

valach

vykastrovaný hřebec.

(eng) gelding
vážnice

veřejnosti nepřístupná místnost, kde se jezdci váží (i se sedlem) před dostihem a po dostihu.

(eng) weighing room
vodič - též pacemaker

kůň určený k vytváření optimálního tempa dostihu pro favorita.

(eng) pacemaker
vraník (zkr. vr.)

je výlučně černě zbarvený kůň, u anglického plnokrevníka se jedná o velmi zřídka se vyskytující zbarvení.

(eng) black
výrok

určení pořadí koní v cíli

  • jejich rozestupů (současně, nos, krátká hlava, hlava, krk, půl délky, třičtvrtě délky, délka, délka a čtvrt, …, dvacet délek, daleko)
  • způsobu vítězova dosažení prvního místa v cíli (tuhý boj - TB, boj - B, jistě - J, lehce - L, velmi lehce – VL a zadrženě - Z)
  • pro platně nedokončivší účastníky jsou ve výroku užívány následující zkratky: PN - kůň padl a dostih nedokončil, ZN - ztratil jezdce a nedokončil, SN - vybočil a nedokončil, Z - byl zadržen, D - diskvalifikován, DD - diskvalifikován, protože nebyl na distanci, když vítěz probíhal cílem (v rovinových dostizích), S – neodstartoval.
(eng) result
vytrvalec

kůň s distančním optimem nad 2200 metrů (v rovinových dostizích).

(eng) stayer
zkušební cval - též prubikentr

všichni účastníci rovinového dostihu musejí absolvovat zkušební cval nejkratší cestou ke startu, zde dostihová komise může povolit výjimku v podobě osvobození od zkušebního cvalu a vedení krokem k místu startu.

zkušební skok - též prubiskok

určená překážka, kterou musí absolvovat všichni účastníci překážkového dostihu. Zde výjimku povolit nelze, zkušební skok musí předvést každý adept startu v překážkovém dostihu.

žák (zkr. žk.)

frekventant jezdecké (dostihové) školy nebo učiliště (držitel licence jezdce-žáka).

(eng) apprentice
žokej (zkr. ž.)

profesionální jezdec dostihových koní, který má na svém kontě padesát a více vítězství (počítáno zvlášť pro rovinové a zvlášť pro překážkové dostihy).

(eng) jockey
bandáže

obvaz zpevňující šlachový aparát koně.

blajdeka

podložka pod sedlo s kapsami, do kterých se vkládají olověné destičky pro vyvážení jezdce do předepsané hmotnosti.

blinkers - správně stínidla

pomůcka, která zabraňuje pohledu koně do stran (pomáhá mu soustředit se na pohyb vpřed, tedy na výkon v dostihu, a omezuje jej v rozptylování se jinými podněty).

braní zpět

jezdcovo zpomalování, brždění pohybu koně.

brát zpět (o jezdci) - též pulovat, držet koně

zpomalovat, brzdit pohyb koně.

caplování

nepřirozený chod koně mezi krokem a klusem, do něhož nedočkavý kůň přechází, je-li nucen jít pomaleji než by sám chtěl (např. v paddocku).

cígle

otěže.

crack [krek]

dostihový kůň mimořádně výjimečných, jedinečných kvalit.

cuknutí (koně)

jezdcovo nedostatečné pobízení koně, jezdcova nedostatečná snaha dosáhnout vítězství. Takovýto prokázaný úmysl je přísně postihován sankcemi a může vést až ke ztrátě jezdecké licence.

držet koně (o jezdci) - též pulovat, brát zpět

zpomalovat, brzdit pohyb koně.

dvouletek

dvouletý kůň, nejmladší věková kategorie dostihových koní.

flígr - též letoun, správně sprinter

kůň s distančním optimem mezi 1000 a 1400 metry (v rovinových dostizích).

galop

cval.

heka

živý plot.

hirda

proutěná překážka vysoká 120 – 130 cm.

hirdy - též proutky

dostih přes proutěné překážky.

chytit klandr

zaujmout v dostihu výhodnou pozici u vnitřní bariéry.

jít ke koni (o klisně)

být v říji.

klacek - též tágo, správně bičík

jezdcova pomůcka k pobízení koně, striktně je povolen a rozhodčími hlídán počet ran během dostihu, dodrženy musejí být také tvar a délka bičíku. V dostizích dvouletých koní smí jezdec používat bičík až od 1. července příslušné sezóny.

klandr

bariéra, určující (většinou vnitřní) okraj dostihové dráhy,

letoun - též flígr, správně sprinter

kůň s distančním optimem mezi 1000 a 1400 metry (v rovinových dostizích).

lot

skupina koní při tréninku, zpravidla od jednoho trenéra.

maiden [mejdn]

dostih pro dosud nezvítězivší koně.

mrtvá váha

to ze zátěže koně, co nelze nadlehčit, tzn. hmotnost všeho, co v dostihu kůň nese s výjimkou jezdce (sedlo, deka s olovem, atd.).

mrtvý doběh

současný doběh dvou a více koní do cíle. Mrtvý dostih značí současné vítězství, mrtvé umístění současný doběh na dalších pozicích.

na levou (pravou) ruku

směr dostihu na oválné dráze, určuje se podle toho, která ruka jezdce směřuje k vnitřnímu okraji dráhy.

odmávnout

odstartovat dostih.

ordre

trenérovy pokyny jezdci, jak si má s koněm v průběhu dostihu počínat.

pacemaker - správně vodič

kůň určený k vytváření optimálního tempa dostihu pro favorita.

papírová forma

teoretické určení momentální výkonnosti koně podle jeho předchozích výsledků.

pígle

třmeny sedla, jejich délku si jezdci přizpůsobují individuálně svému stylu a podmínkám dostihu.

píglování

vyjíždění koně rukama jezdce, bez nebo jen s minimálním užitím bičíku.

práce

tréninková jednotka, jeden trénink.

prostát (dostih)

vydržet se silami celou trať, zejména vytrvaleckou.

proutky - též hirdy

dostih přes proutěné překážky.

prubikentr - správně zkušební cval

všichni účastníci rovinového dostihu musejí absolvovat zkušební cval nejkratší cestou ke startu, zde dostihová komise může povolit výjimku v podobě osvobození od zkušebního cvalu a vedení krokem k místu startu.

prubiskok - správně zkušební skok

určená překážka, kterou musí absolvovat všichni účastníci překážkového dostihu. Zde výjimku povolit nelze, zkušební skok musí předvést každý adept startu v překážkovém dostihu.

puler

kůň, který nechce (zejména v počátku dostihu) akceptovat pomalejší tempo, brání se držení jezdcem a sám má tendenci neustále zvyšovat svou rychlost.

pulovat (o jezdci) - též brát zpět, držet koně

zpomalovat, brzdit pohyb koně.

rajťák

dostihový jezdec (obecně).

rajtgeld

odměna náležící profesionálnímu jezdci za jízdu v dostihu.

renboty

dostihové jezdecké boty.

rito

angažmá jezdce na koně v dostihu.

speed [spíd]

schopnost vystupňování rychlosti v závěru dostihu.

stát (v průběhu dostihu, v cílové rovince)

již nemoci zrychlit, propadat se na konec pole.

šimbajny

bolestivé změny na okostici nejčastěji u rychle se vyvíjejících mladých dvouletých koní, projevující se zkracováním délky cvalového skoku.

štycování

náhlé zaražení koně, změna směru, zastavení se (např. před překážkou), neposlušnost.

švicování

pocení.

tágo - též klacek, správně bičík

jezdcova pomůcka k pobízení koně, striktně je povolen a rozhodčími hlídán počet ran během dostihu, dodrženy musejí být také tvar a délka bičíku. V dostizích dvouletých koní smí jezdec používat bičík až od 1. července příslušné sezóny.

tahat (o koni) - též pulovat, táhnout

neakceptovat volnější tempo, ihned nasazovat maximální rychlost navzdory jezdcově snaze o opak.

táhnout (o koni) - též pulovat, tahat

neakceptovat volnější tempo, ihned nasazovat maximální rychlost navzdory jezdcově snaze o opak.

trenza

dostihová uzdečka.

tříletek

tříletý kůň, též ”kůň v klasickém věku” (pouze tříletý se může zúčastnit klasických dostihů).

upulování - též zapulování

brzké vyčerpání a unavení koně z důvodu přílišného braní zpět jeho jezdcem.

vekslování

měnění pořadí nohou při cvalu, kůň, který často mění nohy, je unavený.

vendefána - správně točný bod

místo v kurzu steeplechase nebo steeplechase cross-country, které určuje další směr dostihu.

vištuch

dečka pod sedlo.

vorstart [forštart]

neplatný start.

vytažený (o koni)

kůň v nejvyšší tréninkové zátěži, s vtaženým břichem, nezřídka potící se.

zakalupování

zranění koně v dostihu na dolní části končetin.

zapulování - též upulování

brzké vyčerpání a unavení koně z důvodu přílišného braní zpět jeho jezdcem.

zelený (o koni)

mladý kůň s neukončeným tělesným vývojem, který se ještě nedostal do formy.

zkentrovat

zvítězit nad soupeři s jasnou převahou.

A 1/1 - anglický plnokrevník

nejrychlejší plemeno koní, ”koňský aristokrat”, původ (rodokmen, pedigree) každého jedince musí všemi jeho předky směřovat do zakládající plemenné knihy, která byla uzavřena roku 1791 v Anglii.

A 1/2 - anglický polokrevník

teplokrevník, jenž má v nejbližších pěti generacích rodokmenu podíl krve anglického plnokrevníka alespoň 51 procent.

am. - amatér

jezdec dostihových koní, který nepobírá žádnou odměnu za jízdu a není vyučen v oboru.

B - boj

zkratka užívaná ve výroku pro popis způsobu vítězova dosažení prvního místa v cíli

b. - bělouš

je kůň s barvou srsti bílou nebo i tmavou, ale vždy s příměsí bílých chlupů, hříbata se rodí černá, ale postupně věkem, při línání vybělují;

čhd. - černý hnědák

je kůň hnědé barvy s černým odstínem, hřívu a ocas má černé.

DK - dostihová komise

sbor rozhodčích pověřený řízením dostihového dne a dohlížející na regulérnost dostihů podle dostihového řádu.

GH - generální handicap

pořadí koní (vyjadřuje se v kilogramech) podle jejich výkonnosti po skončení sezóny, sestavuje ho handicaper.

hd. - hnědák

je kůň hnědé barvy světlého odstínu, hřívu a ocas má vždy černé.

J - jistě

zkratka užívaná ve výroku pro popis způsobu vítězova dosažení prvního místa v cíli

j. - jezdec

profesionál, který ještě nedosáhl padesáti vítězství v kariéře.

JCČR - Jockey Club ČR [džokej klub]

hlavní orgán cvalového dostihového sportu v České republice, podporuje, organizuje a kontroluje chov plnokrevníka a cvalový dostihový provoz na území ČR.

k., kat. - kategorie

rozdělení dostihů podle kvality startujících koní (u nás V. až I. kategorie). Kategoriemi vyššími než první jsou národní listed (NL), listed (L) a dostihy se statutem graded tři, dva a jedna (Gd-3, Gd-2 a Gd-1).

L - lehce

zkratka užívaná ve výroku pro popis způsobu vítězova dosažení prvního místa v cíli

PH - průběžný handicap

pořadí, v němž jsou handicaperem koně seřazováni průběžně (v průběhu jedné sezóny) podle kvality svých výkonů.

r. - ryzák

je kůň ryzí barvy v různých odstínech, hřívu a ocas má vždy ryzí;

TB - tuhý boj

zkratka užívaná ve výroku pro popis způsobu vítězova dosažení prvního místa v cíli

tmhd. - tmavý hnědák

je kůň hnědé barvy s tmavým odstínem, hřívu a ocas má černé.

VL - velmi lehce

zkratka užívaná ve výroku pro popis způsobu vítězova dosažení prvního místa v cíli

vr. - vraník

je výlučně černě zbarvený kůň, u anglického plnokrevníka se jedná o velmi zřídka se vyskytující zbarvení.

Z - byl zadržen

zkratka užívaná ve výroku pro platně nedokončivší účastníky

ž. - žokej

profesionální jezdec dostihových koní, který má na svém kontě padesát a více vítězství (počítáno zvlášť pro rovinové a zvlášť pro překážkové dostihy).

žk. - žák

frekventant jezdecké (dostihové) školy nebo učiliště (držitel licence jezdce-žáka).

amatér
(eng) amateur rider
(deu) Amateurrennreiter
anglický plnokrevník
(eng) thoroughbred
(deu) Vollblut
anglický polokrevník
(eng) halfbred
(deu) Halbblut
barvy koní
(eng) horse colours
(deu) Pferdefarben
barvy stáje
(eng) racing colours
(deu) Rennfarben
bělouš
(eng) grey (horse)
(deu) Schimmel
bičík
(eng) whip
(deu) Peitsche
bookmaker
(eng) bookmaker
(deu) Buchmacher
cena
(eng) stakes
(deu) Preis
cíl-foto
(eng) photo finish
(deu) Zielfoto
cílová rovinka
(eng) homestraight
(deu) Zielgerade
černý hnědák
(eng) black bay
(deu) Schwarzbraun
délka dostihu
(eng) race distance
délka koňská
(eng) lenght
distance
(eng) final furlong
distance dostihu
(eng) race distance
distanční terč
(eng) final furlong mark
dostih
(eng) race
(deu) Rennen
dostihová komise
(eng) stewards
dostihový kůň
(eng) racehorse
(deu) Rennpferd
dostihový řád
(eng) racing rules
dostihy
(eng) horse racing
(deu) Pferderennen
(rus) cкачки
dráha
(eng) racetrack
(deu) Rennbahn
dres
(eng) racing colours
(deu) Rennfarben
exteriér
(eng) exterior
generální handicap
(eng) classification
handicap
(eng) handicap
(deu) Ausgleich
handicaper
(eng) handicapper
hmotnost
(eng) weight
hnědák
(eng) bay
chovatel
(eng) breeder
(deu) Züchter
jezdec
(eng) jockey, rider
(deu) Jockey, Berufsrennreiter
Jockey Club ČR
(eng) Czech Horseracing and Breeding Authority
karambol
(eng) crash
kategorie
(eng) class
klasické dostihy
(eng) classic races
kolize
(eng) crash
křižování
(eng) crossing in race - forbidden
kůň
(eng) horse
(deu) Pferd
kurz dostihu
(eng) course of race
kurz sázkový
(eng) betting odds
licence
(eng) licence
majitel
(eng) owner
(deu) Besitzer
mílař
(eng) miler
míle
(eng) mile
nevyvážený
(eng) unweighted
odznaky
(eng) signs
pád jezdce
(eng) fall of jockey
pád koně
(eng) fall of horse
pod čarou
(eng) substitutes
pole
(eng) field
propozice
(eng) conditions of race
protest
(eng) enquiry
průběžný handicap
(eng) rating
překážkové dostihy
(eng) jump races
přihlášky
(eng) entries
přívažek
(eng) penalties, extra weight
roček
(eng) yearling
rovinové dostihy
(eng) flat races
ryzák
(eng) chesnut
schválení výsledku
(eng) result standing
sprinter
(eng) sprinter
startovní listina
(eng) card
steeplechase
(eng) steeple-chase
steeplechase cross-country
(eng) cross country
stínidla
(eng) blinkers
středotraťař
(eng) middle distance horse
tmavý hnědák
(eng) dark bay
točný bod
(eng) turn point
trenér
(eng) trainer
úleva jezdecká
(eng) allowance
valach
(eng) gelding
vážnice
(eng) weighing room
vodič
(eng) pacemaker
vraník
(eng) black
výrok
(eng) result
vytrvalec
(eng) stayer
závodiště
(eng) racecourse
(deu) Rennbahn
(rus) Ипподром
žák
(eng) apprentice
žokej
(eng) jockey
allowance
(ces) úleva jezdecká
amateur rider
(ces) amatér
apprentice
(ces) žák
bay
(ces) hnědák
betting odds
(ces) kurz sázkový
black
(ces) vraník
black bay
(ces) černý hnědák
blinkers
(ces) stínidla
bookmaker
(ces) bookmaker
breeder
(ces) chovatel
card
(ces) startovní listina
class
(ces) kategorie
classic races
(ces) klasické dostihy
classification
(ces) generální handicap
conditions of race
(ces) propozice
course of race
(ces) kurz dostihu
crash
(ces) karambol, kolize
cross country
(ces) steeplechase cross-country
crossing in race - forbidden
(ces) křižování
Czech Horseracing and Breeding Authority
(ces) Jockey Club ČR
dark bay
(ces) tmavý hnědák
enquiry
(ces) protest
entries
(ces) přihlášky
exterior
(ces) exteriér
extra weight
(ces) přívažek
fall of horse
(ces) pád koně
fall of jockey
(ces) pád jezdce
field
(ces) pole
final furlong
(ces) distance
final furlong mark
(ces) distanční terč
flat races
(ces) rovinové dostihy
gelding
(ces) valach
grey (horse)
(ces) bělouš
halfbred
(ces) anglický polokrevník
handicap
(ces) handicap
handicapper
(ces) handicaper
homestraight
(ces) cílová rovinka
horse
(ces) kůň
horse colours
(ces) barvy koní
horse racing
(ces) dostihy
chesnut
(ces) ryzák
jockey
(ces) žokej
jump races
(ces) překážkové dostihy
lenght
(ces) délka koňská
licence
(ces) licence
middle distance horse
(ces) středotraťař
mile
(ces) míle
miler
(ces) mílař
owner
(ces) majitel
pacemaker
(ces) vodič
penalties
(ces) přívažek
photo finish
(ces) cíl-foto
race
(ces) dostih
race distance
(ces) délka dostihu, distance dostihu
racecourse
(ces) závodiště
racehorse
(ces) dostihový kůň
racetrack
(ces) dráha
racing colours
(ces) barvy stáje, dres
racing rules
(ces) dostihový řád
rating
(ces) průběžný handicap
result
(ces) výrok
result standing
(ces) schválení výsledku
rider
(ces) jezdec
signs
(ces) odznaky
sprinter
(ces) sprinter
stakes
(ces) cena
stayer
(ces) vytrvalec
steeple-chase
(ces) steeplechase
stewards
(ces) dostihová komise
substitutes
(ces) pod čarou
thoroughbred
(ces) anglický plnokrevník
trainer
(ces) trenér
turn point
(ces) točný bod
unweighted
(ces) nevyvážený
weighing room
(ces) vážnice
weight
(ces) hmotnost
whip
(ces) bičík
yearling
(ces) roček
Amateurrennreiter
(ces) amatér
Ausgleich
(ces) handicap
Berufsrennreiter
(ces) jezdec
Besitzer
(ces) majitel
Buchmacher
(ces) bookmaker
Halbblut
(ces) anglický polokrevník
Jockey
(ces) jezdec
Peitsche
(ces) bičík
Pferd
(ces) kůň
Pferdefarben
(ces) barvy koní
Pferderennen
(ces) dostihy
Preis
(ces) cena
Rennbahn
(ces) závodiště
Rennen
(ces) dostih
Rennfarben
(ces) barvy stáje, dres
Rennpferd
(ces) dostihový kůň
Schimmel
(ces) bělouš
Schwarzbraun
(ces) černý hnědák
Vollblut
(ces) anglický plnokrevník
Zielfoto
(ces) cíl-foto
Zielgerade
(ces) cílová rovinka
Züchter
(ces) chovatel
cкачки
(ces) dostihy
Ипподром
(ces) závodiště