Pro chlapce i dívky, kteří jsou menší postavy a dokáží svoji hmotnost udržet zhruba pod 55 kg pro rovinové dostihy a pod 65 kg pro dosthy překážkové, je kariéra dostihového jezdce velmi vhodnou příležitostí. Podmínkou pro získání licence profesionálního jezdce je úspěšné ukončení některé ze středních škol s výukou jezdectví a ošetřování koní. Po jejím absolvování a složení závěrečné praktické zkoušky absolvent získá titul profesionálního jezdce. Titul žokej mu začne náležet poté, kdy ve své kariéře získá padesát vítězství.

Žáci středních škol získají uplatnění také jako profesionální ošetřovatelé koní, po získání kvalifikace a složení zkoušek se mohou stát i profesionálními trenéry. O absolventy českých středních jezdeckých škol je zájem rovněž v zahraničních stájích. Žáci středních škol jezdeckého sportu se mohou účastnit dostihů společně s profesionálními jezdci, také jsou pro ně vypisovány dostihy, v nichž startují pouze oni (tzv. dostihy jezdců-žáků).

SČADJ - Sdružení českých amatérských dostihových jezdců

Kontakt: Jindřich Fabris, tel.: 736 235 395, email: scadj@email.cz

Jak se stát amatérským dostihovým jezdcem? Amatér jezdí pro zábavu a za jízdy v dostizích nepobírá finanční odměny. Amatérská licence je ideální možnost pro jezdce jak zahájit jezdeckou kariéru, ostatně jako amatéři začínali mnozí dnes známí a úspěšní žokejové - např. Josef Váňa, Josef Váňa ml., Filip Minařík, či Josef Bartoš.

Pro získání licence je potřeba absolvovat kurz (pořádá Sdružení českých amatérských dostihových jezdců - SČADJ), který je zaměřen především na Dostihový řád, životosprávu jezdce a teorii jízdy, a také stát se členem SČADJ.

Nejlepší amatérští startují i na mezinárodní scéně jak v jednotlivých dostizích (utkáních), tak také v celoročních seriálech (v roce 2014 se český reprezentant Jindřich Fabris stal vicemistrem světa mezinárodní organizace FEGENTRI).

 

Jezdecké školy

Střední škola chovu koní a jezdectví, Kladruby nad Labem

Poskytuje vzdělání ve tříletém učebním oboru chovatel koní a jezdec. V současné době má škola ve třech ročnících kolem 120 žáků oboru chovatel koní a jezdec. Je komplexním vzdělávacím zařízením, s moderně vybavenými učebnami, plně obsazeným domovem mládeže, školní jídelnou, tělocvičnou, multifunkčním hřištěm a jezdeckou halou. Teoretická výuka a výchova mimo vyučování probíhá výhradně v budovách v Kladrubech nad Labem. Odbornou praxi žáci vykonávají především v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, ve Šlechtitelském chovu koní Kubišta spol. s r. o. Měník, či v dostihové a sportovní stáji Vasury Kolesa.

Střední škola dostihového sportu a jezdectví Praha

Původní Střední odborné učiliště zemědělské změnilo v roce 2006 v souvislosti s rozšířením vzdělávací nabídky svůj název. Jako jediná škola v ČR se specializuje na přípravu dostihových jezdců, ošetřovatelů a stájového personálu. Nabízí vzdělání v oborech jezdec a ošetřovatel dostihových koní (tříletý obor vzdělání v denní i dálkové formě, zakončený výučním listem), chovatelství se zaměřením na dostihový sport (čtyřletý obor vzdělání v denní formě, zakončený maturitní zkouškou), trenérství dostihových a sportovních koní (tříletý dálkový nástavbový obor, který absolventům tříletého oboru umožňuje v průběhu zaměstnání získat maturitu). Škola leží v bezprostřední blízkosti závodiště Praha-Velká Chuchle, což je výhodné pro praktický výcvik žáků. Má vlastní stáj, kde žáci získávají první zkušenosti a dovednosti, které ve vyšších ročnících rozvíjejí na smluvních pracovištích u jednotlivých trenérů.

Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž

Poskytuje vzdělání ve tříletém učebním oboru chovatel koní a jezdec. Odbornou praxi žáci vykonávají v Hřebčíně Napajedla a v Zemském hřebčinci Tlumačov. Součástí školy je Hubert-centrum s odpovídajícími stájemi, parkurem a cvičnými prostorami, zahradnické dílny a pozemky včetně prodejny žákovských výrobků, dále školní pekárna, cukrářské dílny, restaurace-kavárna SLÁVIA ve středu města Kroměříže. Žáci mají možnosti tuzemských i zahraničních praxí. Ve Zlínském kraji největší domov mládeže, vybavený třílůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, nabízí širokou činnost v době mimo vyučování včetně kulturního a sportovního vyžití. Pro tuto činnost škola vlastní například fotbalový stadion, tenisové a volejbalové kurty, tělocvičny, jídelny, společenský sál s restaurací a barem atd. Součástí školy je detašované pracoviště Univerzity TB ve Zlíně se studiem zaměřeným na gastronomii.